MÃ NGUỒN DSTORY - PHIÊN BẢN: 1.1


TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT

Truyện Chương Cập nhật

TA CHO NGƯƠI XEM MỘT BẢO BỐI

Chương 29: Kết thúc

102 ngày trước

Ta Có Hệ Thống Tốt Tu Chân

Chương 225: To lớn tăng lên

185 ngày trước

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

190 ngày trước

Lăng Không Tam Kiếm (VIP)

Chương 44: Mây tan mặt trời mọc

190 ngày trước

Nữ Thần Trở Về

Chương 153: Ngoại truyện 2

254 ngày trước

Đôi Mắt Của Hầu Gái (VIP)

Chương 65

256 ngày trước

Người Đầu Tiên Nhận Ra Em

Chương 20

256 ngày trước

Nơi Này Có Anh (VIP)

Chương 21: Cuối

256 ngày trước

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy! (VIP)

Chương 71: Ngoại truyện hạnh phúc !

256 ngày trước

Anh Trai Là Thầy Giáo (VIP)

Chương 55: Ngoại truyện 4: Buôn bỏ quá khứ tìm đến tương lai

256 ngày trước

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích (VIP)

Chương 56: Jason

256 ngày trước

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 2: Con Trai Thần Neptune (VIP)

Chương 53: Percy

256 ngày trước

Như Một Định Mệnh, Anh Gặp Lại Em (VIP)

Chương 27: Ngoại truyện

256 ngày trước

Xứng Lứa Vừa Đôi (VIP)

Chương 99: Phiên ngoại 3

256 ngày trước

Bồ Câu Không Đưa Thư (VIP)

Chương 14

256 ngày trước

Luật Ngầm (VIP)

Chương 8: Chưa phải là kết thúc

256 ngày trước

Gió Qua Rặng Mù U

Chương 45: Âm mưu

256 ngày trước

Đàn Bà Xấu Thì Không Có Quà (VIP)

Chương 8

256 ngày trước