TA CHO NGƯƠI XEM MỘT BẢO BỐI

TA CHO NGƯƠI XEM MỘT BẢO BỐI

Giới thiệu:

Tên Hán Việt: Ngã cấp nhĩ khán cá bảo bối

Cp: Chung Hạo × Hề Điền, 

Thể loại: Bá đạo tổng tài công x thiên nhiên tiểu mỹ nhân thụ, niên thượng, sinh tử, lên giường trước yêu sau, ngọt sủng, HE, hiện đại, 1x1

Bản gốc: Hoàn 29 chương

Editor : Trần Nhật Linh (tớ này)


Chung Dịch thề rằng, nếu như gã không phải em họ của Chung Hạo, nếu như không phải mẹ gã khi còn sống thân với mẹ Chung Hạo như chị em ruột thì gã nhất định sẽ bị Chung Hạo đánh chết tại chỗ, rồi chém làm hai, một nửa vứt cho chó ăn, nửa kia lấy roi quất xác cho hả giận.


Anh ta lớn hơn gã bảy tuổi, chính là vị anh họ tổng tài tuổi trẻ tài cao thâm trầm cơ trí nghiêm túc thận trọng, bây giờ anh ta đang âm u nhìn gã chằm chằm, chỉ cần liếc mắt thôi thì đã đủ biết anh ta đang điên tiết lắm rồi. Nếu như trong tay có đao, Chung Dịch tin rằng anh ta tuyệt đối sẽ xông lên chém vài nhát, cũng may cuối cùng anh ta chỉ động thủ, quăng cho gã hai cái bạt tai.


Chung Dịch liền vội vàng che mặt xin tha: "Anh em sai rồi!"


"Có phải mày chê anh tốt với mày quá rồi phải không?" Chung Hạo cao hơn gã nửa cái đầu, lúc nhìn xuống dưới có cảm giác rất ngột ngạt, "Dám hạ anh mày thuốc kích dục, dám đưa người lên giường anh?"


Gió nổi lên trước cơn mưa, con người một khi đến lúc phải chết thì chẳng ngắc ngoải thêm được tí nào.

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 29: Kết thúc

Miễn phí

Chương 28

Miễn phí

Chương 27

Miễn phí

Chương 26

Miễn phí

Chương 25

Miễn phí

Chương 24

Miễn phí

Chương 23

Miễn phí

Chương 22

Miễn phí

Chương 21

Miễn phí

Chương 20

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 1

Miễn phí

Chương 2

Miễn phí

Chương 3

Miễn phí

Chương 4

Miễn phí

Chương 5

Miễn phí

Chương 6

Miễn phí

Chương 7

Miễn phí

Chương 8

Miễn phí

Chương 9

Miễn phí

Chương 10

Miễn phí

Chương 11

Miễn phí

Chương 12

Miễn phí

Chương 13

Miễn phí

Chương 14

Miễn phí

Chương 15

Miễn phí

Chương 16

Miễn phí

Chương 17

Miễn phí

Chương 18

Miễn phí

Chương 19

Miễn phí

Chương 20

Miễn phí

Chương 21

Miễn phí

Chương 22

Miễn phí

Chương 23

Miễn phí

Chương 24

Miễn phí

Chương 25

Miễn phí

Chương 26

Miễn phí

Chương 27

Miễn phí

Chương 28

Miễn phí

Chương 29: Kết thúc

Miễn phí

Bình luận