Loading...
Trong lòng có một đạo thanh âm thiếu chút nữa phá tan yết hầu của hắn.

Là cô ấy.

Tuyệt đối là cô ấy.

Những người tới diễn sau đó, Lâm Trình Nghiêu cũng chưa từng xem qua

Lòng hắn hoàn toàn rối loạn.

Nói không nên lời giống như thế, Mạc Như Uân rõ ràng từ trước đến nay đều không có thói quen nâng một độ cung nhỏ như vậy để phân biệt, nhưng hắn biết, từ lúc cô bắt đầu biểu diễn, hắn liền biết.

Người như vậy, trừ bỏ cô ấy, không có người khác.

Đạo diễn hỏi ý kiến hắn, hắn dùng hết toàn lực đè nén xuống thanh âm run rẩy, nói: “Cái người tên Mạc Vân kia cũng không tồi, mặt khác đều không sai biệt lắm, đạo diễn ngài xem xét đi.”

Thử vai kết thúc, Lâm Trình Nghiêu ngồi vào trong xe, ghé vào trên tay lái.

Đại nam nhân hơn ba mươi tuổi, thế nhưng lệ nóng doanh tròng (xém khóc).

Bình luận