Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 1: Mẫu tử sát thi

Miễn phí

Chương 2: Khai quan

Miễn phí

Chương 3: Hỏa thiêu sát thi

Miễn phí

Chương 4: Miêu cương cổ sư

Miễn phí

Chương 5: Quan môn đệ tử

Miễn phí

Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ

Miễn phí

Chương 7: Cao nhân

Miễn phí

Chương 8: Quỷ đập tường

Miễn phí

Chương 9: Xét nhà

Miễn phí

Chương 10: Nước đọng

Miễn phí

Chương 11: Thủy thi

Miễn phí

Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ

Miễn phí

Chương 13: Lamborghini

Miễn phí

Chương 14: Giúp mặc quần

Miễn phí

Chương 15: Mời đi vào giấc mộng

Miễn phí

Chương 16: Tà linh

Miễn phí

Chương 17: Thi ma

Miễn phí

Chương 18: Oán linh thị nữ

Miễn phí

Chương 19: Cổ mộ

Miễn phí

Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn

Miễn phí

Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma

Miễn phí

Chương 22: Thủ linh đồng tử

Miễn phí

Chương 23: Siêu độ oán linh

Miễn phí

Chương 24: Lần thứ hai đi vào giấc mộng

Miễn phí

Chương 25: Quỷ ký giả

Miễn phí

Chương 26: Lầu bốn ký túc xá

Miễn phí

Chương 27: Nạo xương

Miễn phí

Chương 28: Huyết tinh phù

Miễn phí

Chương 29: Thẩm vấn quỷ

Miễn phí

Chương 30: Hẹn hò

Miễn phí

Bình luận