Anh Trai Là Thầy Giáo

Anh Trai Là Thầy Giáo

Giới thiệu:

Cuộc sống của cô có thể gói gọn trong câu "Từ thiên đường rớt xuống địa ngục"

Người làm cuộc sống của cô trở nên như thế không ai khác chính là tên anh trai đáng kính của cô.

Vào một ngày đẹp trời, không một lời nói với cô, người anh ở bên kia đại dương lại chạy về làm thầy giáo lớp của cô. 

Cuộc sống của cô cũng vì thế mà trở nên khó khăn.

Nào! mọi người hãy cùng nghe câu chuyện của cô nhé.

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 55: Ngoại truyện 4: Buôn bỏ quá khứ tìm đến tương lai

Miễn phí

Chương 54: Ngoại truyện 3: Năm người một nhà hạnh phúc

Miễn phí

Chương 53: Ngoại truyện 2: Biến thái từ nhỏ

Miễn phí

Chương 52: Ngoại truyện1: đêm động phòng

Miễn phí

Chương 51: Lâm dục thần! em yêu anh

Miễn phí

Chương 50: Tạm biệt

Miễn phí

Chương 49: Quên đi quá khứ

Miễn phí

Chương 48: Chúc mừng cậu

Miễn phí

Chương 47: Anh đói

Miễn phí

Chương 46: Chờ đợi

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 31: Chỉ là tôi ghét

Miễn phí

Chương 32: Chị yêu thầm anh trai của em

Miễn phí

Chương 33: Lòng dạ con gái

Miễn phí

Chương 34: Cắt chức

Miễn phí

Chương 35: Triệu chứng sợ ma

Miễn phí

Chương 36: Ngủ chung

Miễn phí

Chương 37: Cổ vũ

Miễn phí

Chương 38: Về nhà với anh

Miễn phí

Chương 39: Điện thoại

Miễn phí

Chương 40: Tôi được tỏ tình

Miễn phí

Chương 41: Bại lộ

Miễn phí

Chương 42: Tôi không phải là em gái ruột của lâm dục thần

Miễn phí

Chương 43: Cạnh tranh

Miễn phí

Chương 44: Không cần lo lắng

Miễn phí

Chương 45: Kế hoạch

Miễn phí

Chương 46: Chờ đợi

Miễn phí

Chương 47: Anh đói

Miễn phí

Chương 48: Chúc mừng cậu

Miễn phí

Chương 49: Quên đi quá khứ

Miễn phí

Chương 50: Tạm biệt

Miễn phí

Chương 51: Lâm dục thần! em yêu anh

Miễn phí

Chương 52: Ngoại truyện1: đêm động phòng

Miễn phí

Chương 53: Ngoại truyện 2: Biến thái từ nhỏ

Miễn phí

Chương 54: Ngoại truyện 3: Năm người một nhà hạnh phúc

Miễn phí

Chương 55: Ngoại truyện 4: Buôn bỏ quá khứ tìm đến tương lai

Miễn phí

Bình luận