Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 241: Nghĩa trang anh đào (3)

Miễn phí

Chương 242: Nghĩa Trang Anh Đào (4)

Miễn phí

Chương 243: Xương người dưới gốc cây

Miễn phí

Chương 244: Mai Hoa Điểm Đăng Thuật

Miễn phí

Chương 245: Nhục thi

Miễn phí

Chương 246: Mã Thiếu Gia

Miễn phí

Chương 247: Mao Sơn Câu Hồn Thuật

Miễn phí

Chương 248: Đâm chết nhục thi

Miễn phí

Chương 249: Âm mưu của kim soái

Miễn phí

Chương 250: Huyết hòe treo đầu

Miễn phí

Chương 251: Thêm một người

Miễn phí

Chương 252: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (1)

Miễn phí

Chương 253: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (2)

Miễn phí

Chương 254: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (3)

Miễn phí

Chương 255: Chân thân kim thiền

Miễn phí

Chương 256: Gặp Nạn Ở Âm Giới

Miễn phí

Chương 257: Hung Tâm Quỷ

Miễn phí

Chương 258: Quỷ hài mất tích

Miễn phí

Chương 259: Huyết Tứ Hắc Thú

Miễn phí

Chương 260: Huyền Không Quan

Miễn phí

Chương 261: Nhân gian thật đẹp

Miễn phí

Chương 262: Quyết Chiến Thất Bà Bà (1)

Miễn phí

Chương 263: Quyết Chiến Thất Bà Bà (2)

Miễn phí

Chương 264: Quyết Chiến Thất Bà Bà (3)

Miễn phí

Chương 265: Mãn Thiên Hoa Vũ

Miễn phí

Chương 266: Anh đào tịch mịch

Miễn phí

Chương 267: Thi thể không chân

Miễn phí

Chương 268: Lão bà mặt quỷ (1)

Miễn phí

Chương 269: Lão bà mặt quỷ (2)

Miễn phí

Chương 270: Lão bà mặt quỷ (3)

Miễn phí

Bình luận