Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 211: Đừng khinh quỷ thần

Miễn phí

Chương 212: Hướng đến Tử Nhân Câu

Miễn phí

Chương 213: Xe tang

Miễn phí

Chương 214: Cương thi trở về (1)

Miễn phí

Chương 215: Cương thi trở về (2)

Miễn phí

Chương 216: Thi thần

Miễn phí

Chương 217: Phong yêu (1)

Miễn phí

Chương 218: Phong yêu (2)

Miễn phí

Chương 219: Rắn mào gà*

Miễn phí

Chương 220: Tiến vào Tử Nhân Câu

Miễn phí

Chương 221: Tế sống bốn loài gia súc, bốn loài gia cầm

Miễn phí

Chương 222: Quan tài lớn

Miễn phí

Chương 223: Máu chó đen

Miễn phí

Chương 224: Ong lột da

Miễn phí

Chương 225: Tam Đầu Xà Hạ

Miễn phí

Chương 226: Tim của kẻ thù

Miễn phí

Chương 227: Tát đậu thành binh

Miễn phí

Chương 228: Huyết Tỳ Hưu

Miễn phí

Chương 229: Thi vương xuất quan

Miễn phí

Chương 230: Thi vương bị thông ass rồi

Miễn phí

Chương 231: Giết địch trong ảo cảnh

Miễn phí

Chương 232: Thần lực chu tước

Miễn phí

Chương 233: Phần thiên diệt địa

Miễn phí

Chương 234: Tứ đại linh thú

Miễn phí

Chương 235: Ngưu Đầu Tướng Quân

Miễn phí

Chương 236: Thông qua khảo nghiệm

Miễn phí

Chương 237: Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn

Miễn phí

Chương 238: Giải Trừ Cổ Linh

Miễn phí

Chương 239: Nghĩa Trang Anh Đào (1)

Miễn phí

Chương 240: Nghĩa Trang Anh Đào (2)

Miễn phí

Bình luận