Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 181: Tuyệt đối không cho cô chết (1)

Miễn phí

Chương 182: Tuyệt đối không cho cô chết (2)

Miễn phí

Chương 183: Tuyệt đối không cho cô chết (3)

Miễn phí

Chương 184: Tuyệt đối không cho cô chết (4)

Miễn phí

Chương 185: Thất bà bà hiện thân

Miễn phí

Chương 186: Cải tử hoàn sinh

Miễn phí

Chương 187: Băng tằm cứu chủ

Miễn phí

Chương 188: Chân tướng của quỷ sai

Miễn phí

Chương 189: Huyết cổ thi vương

Miễn phí

Chương 190: Thiệt Tâm Cổ

Miễn phí

Chương 191: Chuẩn bị xuất phát

Miễn phí

Chương 192: Tiểu thử ngưu đao*

Miễn phí

Chương 193: Quỷ trong hố phân

Miễn phí

Chương 194: Trúng kế

Miễn phí

Chương 195: So tài

Miễn phí

Chương 196: Thu đồ đệ

Miễn phí

Chương 197: Quách đại tẩu

Miễn phí

Chương 198: Cố sự của Thất cô (1)

Miễn phí

Chương 199: Cố sự của Thất cô (2)

Miễn phí

Chương 200: Tái đấu Hà cơ (1)

Miễn phí

Chương 201: Tái đấu Hà cơ (2)

Miễn phí

Chương 202: Kim tiễn khóa lệ quỷ

Miễn phí

Chương 203: Vô tướng pháp ấn, phá!

Miễn phí

Chương 204: Thu quỷ phó

Miễn phí

Chương 205: Người đáng ghét

Miễn phí

Chương 206: Thế giới trong Thiên Sư Bài

Miễn phí

Chương 207: Thành thần rồi???

Miễn phí

Chương 208: Thiên thư

Miễn phí

Chương 209: Mặt quỷ trên vai

Miễn phí

Chương 210: Thực mộng quỷ

Miễn phí

Bình luận