Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 151: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (1)

Miễn phí

Chương 152: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (2)

Miễn phí

Chương 153: Tìm người bị nhập thân

Miễn phí

Chương 154: Tìm người bị nhập thân (2)

Miễn phí

Chương 155: Bày binh bố trận

Miễn phí

Chương 156: Bắt giữ quỷ bà (1)

Miễn phí

Chương 157: Bắt giữ quỷ bà (2)

Miễn phí

Chương 158: Chém

Miễn phí

Chương 159: Tặng em bùa hộ mệnh

Miễn phí

Chương 160: Chiến đấu mới

Miễn phí

Chương 161: Nam nhân trúng tà

Miễn phí

Chương 162: Tươi đẹp

Miễn phí

Chương 163: Cho cô một cơ hội

Miễn phí

Chương 164: Quỷ cô nương

Miễn phí

Chương 165: Thảo khẩu thái

Miễn phí

Chương 166: Cá cương thi

Miễn phí

Chương 167: Trận chiến mở màn với Hà Cơ

Miễn phí

Chương 168: Quỷ lên thuyền

Miễn phí

Chương 169: Một mình xông vào động phủ

Miễn phí

Chương 170: Thiên Sư bài

Miễn phí

Chương 171: Nuôi thi (1)

Miễn phí

Chương 172: Nuôi thi (2)

Miễn phí

Chương 173: Nuôi thi (3)

Miễn phí

Chương 174: Nuôi thi (4)

Miễn phí

Chương 175: Lấy máu

Miễn phí

Chương 176: Giết chết Mao Nhân Cổ (1)

Miễn phí

Chương 177: Giết chết Mao Nhân Cổ (2)

Miễn phí

Chương 178: Thái tuế

Miễn phí

Chương 179: Dây câu hồn

Miễn phí

Chương 180: Tạ Vũ Tình xảy ra chuyện!

Miễn phí

Bình luận