Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 121: Yêu linh chiếm thân

Miễn phí

Chương 122: Bím tóc đuôi sam

Miễn phí

Chương 123: Ảo giác tường quỷ

Miễn phí

Chương 124: Thiên địa sinh tử khấu

Miễn phí

Chương 125: Tính nhầm quỷ phó

Miễn phí

Chương 126: Thi thể trong chum

Miễn phí

Chương 127: Một màn kinh hồn

Miễn phí

Chương 128: Vân cấp thiên thư

Miễn phí

Chương 129: Quỷ đồng tái hiện

Miễn phí

Chương 130: Ma quỷ ghê tởm

Miễn phí

Chương 131: Rết ba đuôi hi sinh thân mình

Miễn phí

Chương 132: Ngũ quỷ địa đồ

Miễn phí

Chương 133: Thi thể bị ăn mất

Miễn phí

Chương 134: Quỷ ăn thi

Miễn phí

Chương 135: Đèn dẫn hồn trên người

Miễn phí

Chương 136: Quỷ kinh khủng

Miễn phí

Chương 137: Dẫn quỷ xuất động

Miễn phí

Chương 138: Ngũ quỷ bàn sơn trận

Miễn phí

Chương 139: Tiếng khóc trong WC

Miễn phí

Chương 140: Một mực chờ người (1)

Miễn phí

Chương 141: Một mực chờ người (2)

Miễn phí

Chương 142: Một mực chờ người (3)

Miễn phí

Chương 143: Quỷ khí bao phủ bệnh viện

Miễn phí

Chương 144: Đồ tôn

Miễn phí

Chương 145: Tiếp Âm Sanh Bà

Miễn phí

Chương 146: Quái nhân phòng chứa xác

Miễn phí

Chương 147: Quỷ hóa trang

Miễn phí

Chương 148: Ai đưa tôi giấy (1)

Miễn phí

Chương 149: Ai đưa tôi giấy (2)

Miễn phí

Chương 150: Hóa trang cho nữ thi

Miễn phí

Bình luận