Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 61: Nhất niệm thành ma 1

Miễn phí

Chương 62: Nhất niệm thành ma 2

Miễn phí

Chương 63: Nhất niệm thành ma 3

Miễn phí

Chương 64: Ái tình nghìn năm

Miễn phí

Chương 65: Vẫn cứ thích em

Miễn phí

Chương 66: Đi tới tháp nước

Miễn phí

Chương 67: Nuôi dưỡng nhân huyết

Miễn phí

Chương 68: Gặp nạn trong ống bơm

Miễn phí

Chương 69: Quái lông vàng

Miễn phí

Chương 70: Kappa

Miễn phí

Chương 71: Mật đạo

Miễn phí

Chương 72: Đạt Ma thiền trượng

Miễn phí

Chương 73: Cừu nhân gặp mặt

Miễn phí

Chương 74: Phụng Nhãn Quyền

Miễn phí

Chương 75: Mỹ nữ kungfu

Miễn phí

Chương 76: Quỷ mua mệnh

Miễn phí

Chương 77: Quỷ mua mệnh 2

Miễn phí

Chương 78: Quỷ mua mệnh 3

Miễn phí

Chương 79: Tróc quỷ thế gia

Miễn phí

Chương 80: Tam tiền định mệnh

Miễn phí

Chương 81: Bát môn sinh tử trận

Miễn phí

Chương 82: Thi vương xuất hiện

Miễn phí

Chương 83: Huyết thi

Miễn phí

Chương 84: Kế hoạch B tróc quỷ

Miễn phí

Chương 85: Bất ngờ nhập hồn

Miễn phí

Chương 86: Tôi phải cứu cô

Miễn phí

Chương 87: Thập phương câu diệt

Miễn phí

Chương 88: Giấc mộng sau cùng

Miễn phí

Chương 89: Chỉ ước làm uyên ương, không ước làm tiên

Miễn phí

Chương 90: Âm đức và bài vị

Miễn phí

Bình luận