Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 301: Quái tai trong truyền thuyết

Miễn phí

Chương 302: Khu vui chơi của tiểu quỷ (1)

Miễn phí

Chương 303: Khu vui chơi của tiểu quỷ (2)

Miễn phí

Chương 304: Tiểu quỷ đánh nhau

Miễn phí

Chương 305: Tiểu quỷ về nhà (1)

Miễn phí

Chương 306: Tiểu quỷ về nhà (2)

Miễn phí

Chương 307: Tiểu quỷ về nhà (3)

Miễn phí

Chương 308: Huyết ô và Đại nhãn quỷ* (1)

Miễn phí

Chương 309: Huyết ô và Đại nhãn quỷ (2)

Miễn phí

Chương 310: Huyết Ô và Đại nhãn quỷ (3)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Bình luận