Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Giới thiệu:

Số chương: 1041 chương

Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt
Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1)

Miễn phí

Chương 319: Bạch y nhân thần bí

Miễn phí

Chương 318: Thi thể sống lại

Miễn phí

Chương 317: Búp bê tà linh

Miễn phí

Chương 316: Cái bọc da người

Miễn phí

Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2)

Miễn phí

Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1)

Miễn phí

Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3)

Miễn phí

Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2)

Miễn phí

Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1)

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 271: Chuột tinh (1)

Miễn phí

Chương 272: Chuột tinh (2)

Miễn phí

Chương 273: Bầy chuột đấu cương thi (1)

Miễn phí

Chương 274: Bầy chuột đấu cương thi (2)

Miễn phí

Chương 275: Tiếng cười dưới cổ mộ

Miễn phí

Chương 276: Tứ bảo pháp sư

Miễn phí

Chương 277: Âm Huyết Linh Chi

Miễn phí

Chương 278: Lệ quỷ quấn thân (1)

Miễn phí

Chương 279: Lệ quỷ quấn thân (2)

Miễn phí

Chương 280: Quỷ ký tới chơi

Miễn phí

Chương 281: Sắc phong thiên sư

Miễn phí

Chương 282: Đạo tâm

Miễn phí

Chương 283: Căn biệt thự bí ẩn

Miễn phí

Chương 284: Quỷ tới đêm mưa (1)

Miễn phí

Chương 285: Quỷ tới đêm mưa (2)

Miễn phí

Chương 286: Quỷ tới đêm mưa (3)

Miễn phí

Chương 287: Quỷ tới đêm mưa (4)

Miễn phí

Chương 288: Cửa xoay đoạt mệnh (1)

Miễn phí

Chương 289: Cửa xoay đoạt mệnh (2)

Miễn phí

Chương 290: Lai lịch quỷ đồng

Miễn phí

Chương 291: Nuôi tiểu quỷ (1)

Miễn phí

Chương 292: Nuôi tiểu quỷ (2)

Miễn phí

Chương 293: Huyết dưỡng 

Miễn phí

Chương 294: Quỷ Khí Hóa Điệp

Miễn phí

Chương 295: Tiểu quỷ làm phiền 

Miễn phí

Chương 296: Quỷ trên cổ

Miễn phí

Chương 297: Hầm xương quỷ

Miễn phí

Chương 298: Sau khi tỉnh lại

Miễn phí

Chương 299: Quỷ cá (1)

Miễn phí

Chương 300: Quỷ cá (2)

Miễn phí

Bình luận