Lăng Không Tam Kiếm

Lăng Không Tam Kiếm

Giới thiệu:

Vào một đêm, trên một đỉnh núi nọ, có một cuộc hẹn ấn chứng võ công của năm tên đại ma đầu Hắc đạo Tam Tuyệt Nhị Quân.

Khi cuộc chiến dần về kết thúc thì Thiên Mục Kỳ Tăng một trong Tam Kỳ xuất hiện giết chết năm tên ma đầu này. Cuộc ước hẹn bí mật này vẫn có một người chứng kiến, người này đã tình cờ nhặc được cuốn bí phổ ghi lại võ công của năm tên ma đầu này và cũng vì vậy mà đã gây nên cái chết thương tâm cho mình và bỏ lại người cháu Lôi Vân côi cút của mình.

Nhưng cơ duyên lại đến Lôi Vân được Nhị Kỳ Trung Nhạc Chi chủ nhận về nuôi dưỡng truyền thụ tuyệt kỷ võ công Lăng Không Tam Kiếm, nhưng cũng vì tính hiêu kỳ của trẻ nhỏ mà Lôi Vân đã lén luyện tập võ trong bí phổ của ông mình nên sau này đã gây sự hiểu làm đối với càc vị tiền bối võ lâm làm nên một cuộc chiến tranh giành giữa hai phe Hắc Bạch vô cùng khốc liệt. Cuối cùng Lôi Vân đã giải thích với các vị tiền bối như thế nào và xử sự ra sau để dẹp yên được cơn sóng gió này...

[Xem thêm]

Chương mới nhất

Nạp linh thạch
Chương Linh thạch

Chương 44: Mây tan mặt trời mọc

Miễn phí

Chương 43: Phong vân tế hội

Miễn phí

Chương 42: Nhân duyên là vậy

Miễn phí

Chương 41: Mưa to sấm sét làm cản lối đi

Miễn phí

Chương 40: Mối tình thừa chí thành

Miễn phí

Chương 39: Lập bia lên đường

Miễn phí

Chương 38: Chết cũng không oán hận

Miễn phí

Chương 37: Khó phân biệt bạn hay thù

Miễn phí

Chương 36: Ai cũng phụ ta

Miễn phí

Chương 35: Hai đời nghiệp duyên

Miễn phí

Danh sách chương

Nạp linh thạch
Loading...
Chương Linh thạch

Chương 31: Cuộc ước hẹn bảy ngày

Miễn phí

Chương 32: Thảm biến xảy ra liên tiếp

Miễn phí

Chương 33: Hiệp cố hùng tâm

Miễn phí

Chương 34: Ta thấy cũng phải thương

Miễn phí

Chương 35: Hai đời nghiệp duyên

Miễn phí

Chương 36: Ai cũng phụ ta

Miễn phí

Chương 37: Khó phân biệt bạn hay thù

Miễn phí

Chương 38: Chết cũng không oán hận

Miễn phí

Chương 39: Lập bia lên đường

Miễn phí

Chương 40: Mối tình thừa chí thành

Miễn phí

Chương 41: Mưa to sấm sét làm cản lối đi

Miễn phí

Chương 42: Nhân duyên là vậy

Miễn phí

Chương 43: Phong vân tế hội

Miễn phí

Chương 44: Mây tan mặt trời mọc

Miễn phí

Bình luận